Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Sprawozdanie z Ferii zimowych 2012

 

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych MOSiR Kołobrzeg zorganizował na swoich obiektach cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Kołobrzeg . W okresie od 16 do 27 stycznia przygotowaliśmy urozmaicony program zajęć, by młodzi kołobrzeżanie w sposób aktywny spędzili wolny czas od nauki. Idea przyświecająca organizatorom ferii zimowych to jak największy udział dzieci i młodzieży kołobrzeskiej.

W sali przy ul. Wąskiej 1, pod nadzorem animatorów sportu odbywały się zajęcia sportowo rekreacyjne, podczas których przeprowadzano konkursy  sprawnościowe oraz turnieje drużynowe. W poniedziałki, środy i piątki przez trzy godziny dziennie dzieci i młodzież wykazywały się swoją zręcznością, skocznością i szybkością. Wtorki i czwartki zarezerwowane były dla młodych koszykarzy, którzy rozgrywali turnieje trójek. W zajęciach w Sali „Rycerskiej” udział wzięło ponad dwieście pięćdziesiąt młodych kołobrzeżan, w tym co cieszy kilkanaście dziewczynek.

W kompleksie Milenium odbywały się turnieje w tenisie stołowym, zawody strzeleckie, turnieje mini piłki nożnej oraz warsztaty taneczne. Hala milenium dwa razy w tygodniu gościła młodych adeptów tenisa stołowego. We wtorkowych i czwartkowych turniejach udział wzięło 93 zawodników, którzy rywalizowali  w dwóch kategoriach wiekowych, również do turnieju tenisowego zgłosiło się kilka dziewcząt. Poniedziałki, środy i piątki zarezerwowane były dla młodych piłkarzy, którzy rywalizowali w popularnych klatkach turniejach mini piłki nożnej „2 na 2”. Turnieje rozgrywane były w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W turniejach wystartowały 82 drużyny dwuosobowe. Na strzelnicy Milenium dwukrotnie rywalizowano w trzech kategoriach szkolnych. Do zawodów strzeleckich zgłosiło się 94 zawodników. Nowością, którą przygotowali organizatorzy były warsztaty taneczne prowadzone przez Panią Agatę Pilarską. Ze względów organizacyjnych warsztaty odbywały się w drugim tygodniu ferii. Z tej formy spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny skorzystało około 90 dzieci, głównie dziewczynek. Ogółem w przygotowanych przez MOSiR bezpłatnych zajęciach udział wzięło ponad siedemset osób. Każde dziecko po zajęciach otrzymało drobny upominek w formie słodyczy, oraz pamiątkowy medal. Dla najlepszych były medale w trzech kolorach i nagrody rzeczowe. Nad realizacją tego zadania czuwało czterech pracownikSprawozdanie ów MOSiR-u, oraz dwóch zatrudnionych animatorów sportu i ratownik medyczny.

Oprócz wymienionych bezpłatnych zajęć, turniejów i zawodów, MOSiR we współpracy z Gminą Miejską Kołobrzeg, która zabezpieczyła środki finansowe z Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizował dla 60 dzieci kilkugodzinny pobyt na swoich obiektach pod opieką instruktorów. Dzieci bezpłatnie korzystały z lodowiska, basenu i innych obiektów MOSiR-u, gdzie w sposób atrakcyjny i bezpieczny bawiły się. Zorganizowano im wyjście do kina. Dzieci zabezpieczony miały posiłek w postaci śniadania. Nad bezpieczeństwem podczas zajęć czuwało troje opiekunów i ratownik medyczny. Dodatkowo na lodowisku i basenie skorzystaliśmy z pomocy wolontariatu. Korzystając z dofinansowania w okresie ferii dzieci i młodzież kołobrzeska mogła korzystać z lodowiska i basenu po cenach obniżonych. Z tej formy relaksu skorzystało na lodowisku około 3000 osób, na basenie około 1700 osób.

Łącznie przez dwa tygodnie ferii na obiektach MOSiR-u, dzieci i młodzieży korzystających z różnych form aktywnego wypoczynku było prawie sześć tysięcy. Dzięki staraniom organizatora wszyscy uczestnicy ferii otrzymali specjalnie przygotowane na akcję „ferie zimowe 2012” medale, dodatkowo wręczane były słodycze i drobne upominki. Dla najlepszych i aktywniejszych MOSiR podarował cenniejsze nagrody rzeczowe w postaci piłek, gier planszowych i innych ciekawych rzeczy. Porównując liczbę uczestników z latami poprzednimi można wyciągnąć wniosek, że jest mimo wzrastającej konkurencji jest spore zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, oraz, że oferta MOSiR-u jest nader atrakcyjna.

Ferie zimowe 2012 Milenium Kołobrzeg

Wykonanie WebDesign Q Tomasz Kolasa

Top Desktop version